رویترز گزارش داد، تظاهرکنندگان با تجمع در پایتخت بلژیک حضور دونالد ترامپ، رئیس جمهور آمریکا در نشست سران ناتو را محکوم و شعارهایی با مضمون صلح طلبی سر دادند.

شرکت کنندگان که تعداد آن‌ها حدود ۱۵۰۰ تن برآورد شده سیاست‌های ترامپ در قبال پرونده ایران و همچنین مساله مهاجرت را محکوم کرده و شعارهایی همچون "جنگ نه، صلح" و " ترامپ خوش نیامدی" سردادند و سیاست‌های ترامپ درباره مهاجرت موسوم به "سیاست تحمل صفر" را غیرانسانی خواندند.

قرار است ترامپ روز ۱۱ ژوئیه در نشست سران ۲۸ کشور عضو ناتو شرکت کند.

وی قرار است در این نشست بار دیگر همپیمانان اروپایی را به تخصیص ۲ درصد از درآمد داخلی به هزینه های نظامی در سال ۲۰۲۴ تشویق کند.