الخلیج الجدید گزارش داد؛ نشریه لوموند فرانسه هفته گذشته نوشته بود ملک سلمان بن عبدالعزیز پادشاه عربستان سعودی نامه ای به رئیس جمهور فرانسه نوشت و از مکرون خواست تا بر قطر فشار بیاورد و تا این کشور را از خرید سامانه موشکی اس چهارصد روسی منصرف کند، در غیر این صورت ریاض به اقدام نظامی علیه دوحه متوسل می شود.

با این حال امانوئل مکرون رئیس جمهور فرانسه مداخله پاریس را برای جلوگیری از اقدام دوحه در خرید سامانه موشکی اس چهارصد را تکذیب کرد.

مکرون گفت من برخی گزارش های رسانه ای را در این باره دیدم و تمایل دارم به این مساله اشاره کنم که راه های مستقیم دیگری برای دادن پیام به مسکو وجود دارد. تا آنجا که من اطلاع دارم سعودی خودش با روسیه مذاکره می کند. از این رو هر طرفی می تواند مذاکره مستقیم داشته باشد و فرانسه قصد ندارد در این گونه روابط مداخله کند. ما در مذاکرات سه جانبه یا چهارجانبه مداخله نمی کنیم ما به اندازه کافی کار داریم.

مکرون به تبیین ماهیت روابط فرانسه و قطر پرداخت و گفت دو کشور از تقویت همکاری های راهبردی مبتنی بر دیدگاهی مشترک نسبت به مشکلات و اهداف مشترک و از جمله همکاری بین دولت ها و ارتش های دو کشور حمایت می کنند.

رئیس جمهور فرانسه بر تصمیم پاریس برای توسعه همکاری با قطر در این برهه از زمان تاکید کرد و افزود اما مساله مهمتر برای من این است که این همکاری با دیدگاهی وسیع تر و سعی مشترک برای تحقق اهداف بزرگ همخوانی داشته باشد و ما نقشه راهی را طراحی کرده ایم که منعکس کننده موضع مشترک ماست.