در حالی که آمریکا و چین درگیر جنگ تجاری شده و تنش ها میان تایوان و پکن شدت گرفته است، دو ناو آمریکایی روز شنبه در اقدامی تحریک آمیز وارد آب های تنگه تایوان شدند.

وزارت دفاع تایوان با اعلام این خبر افزود که این دو ناو جنگی روز شنبه همچنان در تنگه تایوان حضور داشتند.

این در حالی است که رزمایش‌های مکرر چین در اطراف آب‌های تایوان، تنش‌ها بین تایوان و چین را افزایش داده است.

ورود این ناوهای جنگی در حالی است که آمریکا و چین درگیر جنگ تجاری شده و تنش ها میان تایوان و پکن شدت گرفته است.