چهره متفاوت آیت الله هاشمی شاهرودی در نشست مجمع تشخیص مصلحت نظام