بررسی هفتگی قیمت یورو نشان می‌دهد که این ارز در روز شنبه با رقم ۹ هزار و ۳۴۸ تومان کار خود را آغاز کرد و با رقم ۹ هزار و ۱۴۴ تومان در روز پنج شنبه کار خود را به پایان رساند.

لازم به ذکر است که کمترین نرخ یورو در روز پنج شنبه ۱۴ تیرماه با رقم ۹ هزار و ۱۲۴ تومان بوده و بیشترین نرخ مربوط به روز یک شنبه ۱۰ تیر ماه با رقم ۹ هزار و ۷۲۴ تومان به ثبت رسیده است.

در این بین روند هفتگی نرخ این ارز نشان می‌دهد که یورو از اولین روز هفته تا آخرین روز هفته با کاهش ۲۰۴ تومانی قیمت روبرو بوده است.

گفتنی است میانگین نرخ یورو در هفته‌ی اخیر با درنظر گرفتن ۶ روز کاری رقم ۹ هزار و ۴۵۲ تومان بود که نسبت به هفته قبل از آن با کاهش ۴۳ تومانی قیمت روبرو بوده است.

نگاه کلی به نمودار هفتگی نرخ یورو نشان می‌دهد که این ارز ابتدای هفته را با روند صعودی قیمت آغاز کرد و بعد از رسیدن به اوج خود در روز یک شنبه با روند نزولی قیمت به کار خود پایان داد.

اُفت قیمت یورو در بازار / کمترین نرخ ۹۱۴۴ تومان+ نمودار