پیتر اشمایک درباره اینکه به نظر او چه تیمی در دیدار امروز بین تیم های سوئد و انگلیس میتواند برنده بازی باشد و به نیمه نهایی برسد گفت:"دوست دارم هر دو تیم برنده باشند."

اشمایکل که علاقه قلبی به هر دوی این تیم ها دارد از پاسخ دادن به این پرسش مجری شبکه خبری آرتی روسیه طفره رفت.