باشگاه پرسپولیس در تلاش است رضایت علی دایی را جلب کند. دایی از سال سوم آخرین قراردادش طلبی میلیاردی از قرمزها داشت اما توافق کرده بود در ازای فقط دریافت پول مالیاتش ، بی خیال این دعوای بزرگ شود اما مدیران قبلی پرسپولیس زیر این توافق زدند و شهریار پرونده را دوباره به جریان انداخت. تداوم آن پرونده کار را به شکایتی بزرگ و حکم محکومیتی میلیاردی کشاند. دایی اما بار دیگر صلح کرد و پرونده را پیگیری نکرد تا قرمزها از لیگ قهرمانان حذف نشوند. او در ابتدای فصل هم رفاقت را در حق باشگاهی که با آن ستاره فوتبال جهان شده تمام کرد. او مهدی ترابی را به پرسپولیسی ها سپرد تا از آن تیم پیشرفتش را آغاز کند. حالا گرشاسبی مدیر کم حاشیه و موفق جدید قرمزها که وارث محرومیت تیم شده اما سعی می کند خیلی شفاف تیم را به پیش ببرد ، تصمیم گرفته تا دایی را با تیم مدیریتی قرمزها آشتی دهد! او گفته بزودی طلب دایی را می پردازند. البته بخشی از طلب که هم دایی راضی باشد و هم فشار زیادی به قرمزها نیاید.