طرفین در این دیدار در خصوص آخرین تحولات سیاسی در عراق و منطقه گفتگو کردند.

سید عمار حکیم در این دیدار تصریح کرد: بهترین راه حل در مرحله پیش رو در عراق تشکیل دولت اکثریت ملی که نماینده تمام طیف‌های مردم عراق باشد و جبهه اپوزیسیون ملی در جبهه مقابل آن بر عملکرد و فعالیت‌های دولت نظارت کند، است.

رهبر جریان حکمت ملی ادامه داد: عراق نقش محوری در آرام‌ کردن اوضاع، انجام گفتگوها و تحقق ثبات میان کشورهای منطقه که از بی ثباتی رنج می‌برند، داشته باشد.

فرستاده ویژه رئیس جمهور آمریکا نیز عنوان کرد: ایالات متحده از عراق در تشکیل دولتی بر مبنای اراده عراقی‌ها حمایت می‌کند.

وی افزود: واشنگتن جامعه بین‌الملل را به ادامه حمایت از عراق ترغیب خواهد کرد.