درحالی که تمرینات استقلال بدون ستاره ها پیگیری می شود، امروز آبی ها قرارداد وریا غفوری را تمدید کردند. البته سرانجام پول به حساب تیم ریخته شده و حالا آبی ها امید دارند بتوانند ستاره های شان را برگردانند. شفر خیلی سریع بعد از تمدید قرارداد وریا از این اتفاق به نیکی یاد کرده و گفته خیلی رخداد خوبی است. اما خیلی سریع هم به وریا توصیه کرده است که حالا دیگر زمان آمدن به تمرینات است. وریا با شفر و تغییر پستش اوج گرفت اما در نهایت برای این درخشش ، جام جهانی را از دست داد.