به گزارش رویترز، شرکت کشتی رانی CMA CGM اعلام کرده است که به دلیل تهدید به تحریم از سوی آمریکا فعالیت های خود با ایران را متوقف می کند.