پاپ فرانسیس، رهبر کاتولیک‌های جهان در نشست شهر باری در جنوب ایتالیا که قرن‌ها دروازه ورود به خاورمیانه بوده، شرکت کرد.

او درباره "ابرهای تاریک جنگ، خشونت و ویرانی، نمونه‌های اشغال و انواع بنیادگرایی، مهاجرت اجباری و بی‌توجهی" سخن گفت.

پاپ فرانسیس تاکید کرد: تمامی اینها در سایه همدستی دیگران با سکوتشان‌ رخ داده است.

در حالی که پاپ نامی از مکان یا طرف‌های درگیر خاصی عنوان نکرد، این برداشت ایجاد شد که روی سخنان او درباره جنگ سوریه بود که تاکنون صدها هزار تن در آن کشته شده و حدود ۱۱ میلیون تن دیگر بی‌خانمان شده و شش میلیون تن از آنان به عنوان پناهجو خارج شدند.

پاپ فرانسیس تاکید کرد: بی‌تفاوتی کشنده است و ما مایلیم تا صدای اعتراضمان به روی این بی‌تفاوتی کشنده و مرگبار بلند شود. ما می‌خواهیم صدای کسانی باشیم که هیچ چیز ندارند؛ صدای کسانی که تنها می‌توانند اشک‌هایشان را بزدایند. شرایط امروز خاورمیانه گریه، رنج و سکوت است، زیرا دیگران آن سرزمین‌ها را در جستجوی قدرت و ثروت لگدمال می‌کنند.

پاپ گفت: بیایید دعا کنیم و از خداوند بهشت برای آن صلحی که جهان قدرتمند ما هنوز قادر به یافتن آن نشده است، استدعا کنیم.  

او همچنین بر لزوم برقراری صلح در قدس اشاره کرد و گفت: این شهر مقدس محبوب خدا به دست مردان زخم خورده است.