انواع سکه آخرین نرخ تغییر لحظه ای
سکه بهار آزادی ۲۶,۸۱۰,۰۰۰ ۶۰۰,۰۰۰ (۲.۲۴%)
سکه امامی ۲۸,۴۱۰,۰۰۰ ۱,۳۱۰,۰۰۰ (۴.۶۱%)
نیم سکه ۱۳,۸۱۰,۰۰۰ ۳۰۰,۰۰۰ (۲.۱۷%)
ربع سکه ۷,۱۶۰,۰۰۰ -۵۰۰۰۰ (-۰.۷%)
سکه یک گرمی ۳,۹۶۰,۰۰۰ ۰ (۰%)
طلای خام آخرین نرخ تغییر لحظه ای
مثقال طلا (مظنه) ۱۰,۱۳۰,۰۰۰ ۲۴۵,۰۰۰ (۲.۴۲%)
گرم طلای ۱۸ ۲,۳۳۸,۵۰۰ ۵۶,۵۰۰ (۲.۴۲%)
انس طلا (دلار) ۱,۲۵۵.۵۰ -۰ (۰%)