سید مصطفی میر سلیم به مدت ۲۸ سال عهده دار ریاست فدراسیون نجات غریق و غواصی بود اما در سال ۱۳۹۶ ایلخان نوری با رای اعضای مجمع به عنوان رییس فدراسیون نجات غریق و غواصی  انتخاب شد. اما امروز (شنبه) با حکم مسعود سلطانی فر وزیر ورزش و جوانان میر سلیم به عنوان عضو هیات رئیسه این فدراسیون انتخاب شد.