روزنامه تایمز با اعلام این خبر نوشت که ترزا می، نخست وزیر انگلیس به همپیمانان خود در دولت گفته است اگر بوریس جانسون، وزیر خارجه انگلیس روند مذاکرات خروج از اتحادیه اروپا که کابینه روز جمعه با آن موافقت کرد را به چالش بکشد، او را برکنار خواهد کرد.

ترزا می روز جمعه اعلام کرد که با وزرای کابینه خود بر سر چگونگی اداره مذاکرات برگزیت به ویژه در دو پرونده تجارت و گمرک به توافق رسیده است.

پس از چند ماه مسکوت ماندن مساله مذاکرات انگلیس برای خروج از اتحادیه اروپا، توافق روز جمعه می با وزرایش امید حامیان خروج انگلیس را برای پایان دودستگی در داخل دولت و انجام مذاکراتی قوی با اتحادیه اروپا، افزایش داده است.