میشل عون رئیس‌جمهور لبنان گفت که این کشور در حال حاضر به دنبال ترسیم خط مرزی با رژیم صهیونیستی و بازگرداندن مزارع شبعا و بلندی‌های کفرشوبا است.

 «میشل عون» رئیس‌جمهور لبنان در جریان دیدار با هیأتی از منطقه «شبعا» و «العرقوب» گفت که لبنان از هیچ تلاشی برای بازگرداندن «مزارع شبعا» و بلندی‌های «کفرشوبا» و بخش لبنانی روستای «الغجر» به آغوش وطن، دریغ نخواهد کرد.

به نوشته پایگاه خبری النشره، رئیس‌جمهور لبنان همچنین افزود: این مناطق برای لبنان است، ساکنانش نیز لبنانی هستند و تمامی مدارک و معاملات شخصی آن‌ها اثبات می‌کند که آن‌ها لبنانی هستند و همین برای اثبات لبنانی بودن این مناطق کافی است.

میشل عون ادامه داد: لبنان در حال حاضر برای ترسیم خط مرزی تحت نظر سازمان ملل و نه به شکل مستقیم با اسرائیلی‌ها تلاش می‌کند و مزارع شبعا و بلندی‌های کفرشوبا نیز باید جزئی عملیات ترسیم خط مرزی باشند.

وی تأکید کرد که این مسأله حق حاکمیتی لبنان است و هیچ کسی نمی‌تواند درباره آن بحث و جدل کند.

 

کشتزار‌های شبعا و بلندی‌های کفرشوبا مناطقی هستند که از لبنان در طی جنگ ۶ روزه در سال ۱۹۶۷ به اشغال رژیم صهیونیستی در آمد. سازمان ملل و تمامی کشور‌های جهان مناطقی که در طی جنگ ۱۹۶۷ به اشغال رژیم صهیونیستی درآمد را سرزمین‌های اشغالی می‌دانند.