خبرگزاری رویترز از حمله هوایی رژیم صهیونیستی به استان قنیطره سوریه خبر داده است.

این خبرگزاری به نقل از منابع طرفدار دولت سوریه گزارش داد اسرائیل به یک روستا در قنیطره حمله کرده است که این حمله هوایی تلفاتی به دنبال نداشته است.