چین که پیشتر گفته بود آغازگر این جنگ نخواهد بود امروز در تقابل با آمریکا، ۳۴ میلیارد دلار تعرفه ۲۵ درصدی روی کالاهای وارداتی از این کشور اعمال کرد یعنی دقیقا همان مبلغی که آمریکا اعمال کرده بود.

گمرک چین امروز اعلام کرد تعرفه های اعمال شده شامل ۵۴۵ کالا به ارزش ۳۴ میلیارد دلار است.

تعرفه های اعمال شده توسط آمریکا در مرحله نخست ۲۵ درصد و شامل ۸۱۸ نوع کالا از جمله خودروها و قطعات هواپیماها است قسمت دوم وضع مالیات اضافی بر کالاهای تجاری چین شامل ۳۰۰ محصول به ارزش تقریبا ۱۶ میلیارد دلار، هفته سوم این ماه اجرا می شود.

ترامپ اعلام کرده است در صورت واکنش متقابل چین به وضع مالیات اضافی٬ مجددا به اعمال تعرفه گمرکی به ارزش ۲۰۰ میلیارد دلار خواهد پرداخت.