روزنامه آس اسپانیا خبر داد که کریستیانو رونالدو، فوق ستاره پرتغالی رئال مادرید نمی خواهد که باشگاه برای او خداحافظی برگزار کند و می خواهد از طریق پیامی با هواداران رئال خداحافظی کند.

در نتیجه خداحافظی سردی برای رونالدو مثل خداحافظی کاسیاس و رائول در انتظار اوست. باشگاه دوست دارد تا رونالدو را فردا رسما به عنوان بازیکن جدیدش معرفی کرد اما با توجه به سختی این انتقال به نظر نمی رسد زودتر از هفته آینده این انتقال صورت بگیرد.