به گزارش رویترز، دکتر حسن روحانی رییس جمهور ایران چند روز پیش گفته بود: اگر ایران نتواند نفت صادر کند پس دیگران هم نباید چنین کاری کنند. این موضوع در رسانه‌ها و محافل سیاسی جهان با عنوان تهدید ایران به بستن تنگه هرمز برای جلوگیری از صادرات نفت کشورهای عربی تعبیر شد و واکنش ارتش آمریکا را نیز در پی داشت.

حالا دستیار وزیر خارجه چین از ایران خواسته جریان آزاد انرژی از خلیج‌فارس را تضمین کند. وی از تهران درخواست کرده با کمک همسایگان عرب خود صلح و آرامش منطقه را تضمین کنند.

گفتنی است چین خریدار اصلی نفت کشورهای عربی در خاورمیانه است و از بسته شدن شاهراه تنگه هرمز به شدت نگران است.