کره جنوبی در ماه جاری سفارشی را برای خرید ایران ثبت نکرده و بر همین اساس در ماه آینده نفتی از ایران به کره جنوبی صادر نمی شود.

این برای اولین بار در شش ماه گذشته است که کره جنوبی برای خرید نفت ایران سفارشی را ثبت نکرده است.

پیشتر آمریکا اعلام کرده بود که از همپیمانان خود خواسته که تا ماه نوامبر خرید نفت از ایران را به صفر برسانند. هر چند سئول در ماه جاری سفارش خریدی را ثبت نکرده اما با این وجود مقامات کره جنوبی در حال مذاکره با آمریکا برای گرفتن مجوز لازم برای ادامه خرید نفت از ایران پس از ماه نوامبر یعنی زمان آغاز تحریم های جدید آمریکا علیه تهران، هستند.