هورست زیهوفر، وزیر کشور آلمان در نامه خود به کمیسیون اروپا نوشت: حصول اطمینان از امنیت شهروندان اروپا باید بر سایر جنبه‌های مذاکرات خروج انگلیس از اتحادیه اروپا اولویت یابد.

وی در ادامه اظهار کرد: تضعیف ساختار امنیتی اروپا بر همه شهروندان این اتحادیه تاثیر خواهد داشت و نیاز اساسی آنان به برخورداری از امنیت را تضعیف خواهد کرد. تهدید همیشگی تروریسم برون‌مرزی نشان‌دهنده لزوم همکاری‌ نامحدود در آینده است.

این اظهار نظر از سوی آلمان از دیدگاه ترزا می، نخست وزیر انگلیس که بارها از اتحادیه اروپا درخواست کرده بود، امنیت اروپا را در نظر داشته باشند، حمایت می‌کند.