این دیدار پیش از نشست عمومی وزیران خارجه ایران و ۴+۱ و فدریکا موگرینی برگزار می‌شود.

نشست عمومی وزیران خارجه پیش از ظهر امروز به وقت محلی برگزار می‌شود.