محمد رستگاری معاون پایش و نظارت اداره کل حفاظت محیط زیست استان تهران اظهار کرد: بر اساس آخرین اطلاعات دریافتی از ایستگاه‌های سنجش کیفیت هوای تهران، وضعیت کیفی هوای تهران در ۲۴ ساعت گذشته منتهی به ساعت ۱۱ مورخ ۱۵ تیر ماه با شاخص ۵۰ در شرایط سالم قرار داشت.

معاون پایش و نظارت اداره کل محیط زیست استان تهران اظهار کرد: در این بازه زمانی وضعیت آلاینده مونوکسیدکربن با شاخص (۱۸) در وضعیت پاک، ذرات معلق کمتر از ۱۰ میکرون با شاخص (۵۹) در وضعیت سالم و ذرات معلق با قطر کمتر از ۲.۵ میکرون با شاخص (۸۰) در وضعیت سالم قرار داشت.

همچنین وضعیت کیفی ساعتی هوای تهران در حال حاضر نیز با توجه به اطلاعات شرکت کنترل کیفیت هوای تهران وابسته به شهرداری پایتخت با شاخص ۶۵ در وضعیت سالم است.