نشست ظریف و وانگ یی پیش از نشست وزیران خارجه ایران و ۴+۱ و موگرینی برگزار شد.