"ولادیمیر پوتین" رئیس جمهوری روسیه اعتراف کرد که همه شهروندان این کشور تحولات مثبت رخ داده در عرصه اقتصادی روسیه را احساس نمی کنند. وی تاکید کرد، دولت موظف است تا به این مسئله توجه داشته و تلاش کند تا مردم روسیه این تاثیرات مثبت را در زندگی خود احساس کنند.

پوتین روز پنجشنبه در نشستی پیرامون مسائل اقتصادی روسیه، با اشاره به رشد برخی شاخص‌های اقتصادی در این کشور گفت: «‌ما باید این مسئله را قبول کنیم که همه شهروندان این نکات مثبت را احساس نمی‌کنند. ولی آمار به خوبی این مسئله را نشان می دهد و من امیدوارم رشد اقتصادی کشور حفظ شود تا مردم تاثیرات مثبت آن را در زندگی خود احساس کنند.»

رئیس جمهور روسیه اعتراف کرد که مسلما مشکلات سیستماتیکی و دشواری‌هایی در رابطه با ساختارهای اقتصادی و همچنین تأثیر عوامل خارجی بر آن همچنان وجود دارد.

پوتین تاکید کرد که دولت روسیه باید انگیزه مضاعفی برای توسعه اقتصاد میهنی به وجود آورده و تلاش کند تا این روند درازمدت بوده و باعث بهبود کیفیت زندگی مردم شود.