قرار است وزیر خارجه چین پیش از نشست عمومی وزرای خارجه ۴+۱ با ظریف و موگرینی، به طور دو جانبه با وزیر خارجه کشورمان دیدار و گفت و گو کند.