دوچرخه سواری که قصد داشت از عرض خیابانی در فلوریدای آمریکا عبور کند، پس از برخورد یک خودرو با او، راهی بیمارستان شد.

راننده خودروی متخلف پس از این حادثه که در مقابل خودروی پلیس رخ داد، از محل متواری شد.