یک مرد میانسال هندی در روی پشت بام منزلش مشغول به تعمیر وسیله‌ای بود که ناگهان ساختمان فرو ریخت و مرد میانسال به سطح خیابان سقوط کرد.

این حادثه به مجروحیت شدید مالک ساختمان منجر شد.