بر اساس تفاهم نامه مذاکرات کنگره ملی سوچی که زمستان گذشته با هدف پایان دادن به جنگ سوریه و تدوین قانون اساسی این کشور با حضور همه گروه های سیاسی برگزار شد، مقرر شد که فهرست نمایندگان گروه های مخالف دولت سوریه از سوی ترکیه تهیه و به سازمان ملل ارائه شود.

حامی آکسوی سخنگوی وزارت امور خارجه ترکیه طی بیانیه ای اعلام کرد که در این فهرست، نام ۵۰ نماینده مخالفان سوریه که با هماهنگی ترکیه تهیه شده، به استفان دی میستورا نماینده ویژه سازمان ملل در امور سوریه ارائه شده است.

وی همچنین گفت: این افراد برای حضور در کمیته قانون اساسی جدید سوریه که قرار است به زودی تشکیل شود، معرفی شده اند.

آکسوی با بیان این که فراخوان تشکیل کمیته قانون اساسی سوریه پس از نشست روز ۳۰ ژانویه ۲۰۱۸ در سوچی روسیه داده شده بود، افزود: سه کشور ترکیه، ایران و روسیه نیز به عنوان ناظران آتش بس در سوریه همکاری نزدیکی با نماینده ویژه سازمان ملل در امور سوریه در تشکیل این کمیته دارند.

به گفته وی تماس کشورهای ضامن آتش بس در سوریه با میستورا در موضوع تشکیل کمیته قانون اساسی در مذاکرات ژنو نیز ادامه خواهد داشت.