ابوالفضل ابوترابی در گفت‌وگو با ایسنا با اشاره به تعلل برخی از وزرا در انتشار اسامی دریافت کنندگان ارز دولتی، اظهار داشت: در جنگ اقتصادی دو مولفه است که باید مورد توجه قرار گیرد، یکی از این مولفه‌ها، شفاف‌سازی است. ما باید تا جایی که امکان دارد شفاف‌سازی انجام دهیم. امروز اعتماد مردم سلب شده و بعضی دچار ناامیدی شده‌اند لذا باید با ارائه لیست دریافت کنندگان ارز دولتی در راستای شفاف‌سازی گام برداریم.

نماینده مردم نجف آباد در مجلس افزود: مردم بهتر از هر کسی می‌توانند به مبارزه با فساد بروند. اگر شفافیت وجود داشته باشد مردم نیز همه چیز را نظاره می‌کنند و به مبارزه با فساد بر می‌خیزند.

این عضو کمیسیون شوراها و امور داخلی در پایان گفت: تعلل وزیر صنعت در اعلام دریافت کنندگان ارز دولتی و دلیل ایشان قابل توجیه و منطقی نیست. ‌از نظر من یکی از گزینه‌هایی که حتما رییس‌جمهور باید نسبت به تغییر آن اقدام کند وزیر صنعت است ولو اینکه تازه بر روی کار آمده باشد.