در دومین کنگره حزب بیداری اسلامی که روز گذشته با حضور فعالان سیاسی اصولگرا در سالن شهید لاجوردی موسسه فرهنگی موتلفه برگزار شد اعضای شورای مرکزی در دوره جدید انتخاب شدند.

این حزب در گذشته با نام "جامعه جوانان متحد اسلامی" شناخته می شد که با مصوبه کنگره اخیر به حزب بیداری اسلامی تغییر نام داد.

اسامی شورای مرکزی جدید این تشکل به ترتیب آرا به شرح زیر است:

علی شهاب الدین، فرید شهاب، امیرمیثم نیکفر، مهدی نجابت، مهدی رشیدی مهرآبادی، صادق تفقدی، حامدزمانی، حسین مینایی فر و هادی ادیب.

اعضای علی البدل این تشکل نیز به شرح زیر است:

زهره نیکفر، بهنام فخری، علی علیرضا نژاد

بازرسان: جواد رنجه، مهدی وزیری گهر، میثم رحمانی 

در اولین جلسه شورای مرکزی، دبیر کل این حزب انتخاب می شود.