«مصطفی الخلفی» سخنگوی دولت مغرب گفت که کشورش هیچ گونه روابط رسمی با رژیم اسرائیل ندارد.

وی در عین حال وجود شبکه های فعال در این زمینه از طریق برخی کشورها را بعید ندانست.

با این حال برخی گزارش های رسانه ای فاش کرده که در پنج سال اخیر میزان صادرات مغرب به اسرائیل افزایش یافته و به حدود ۲۵میلیون دلار رسیده است.

اخیرا هیاتی از کشور مغرب ضمن سفر به فلسطین اشغالی با مقام های رژیم صهیونیستی از جمله اعضای کنیست (پارلمان) گفت و گو کرد. این هیات ۱۱ نفره متشکل از تعدادی مهندس، نویسنده، کارگردان و بازرگان بوده است.