روند نزولی بازار ارز امروز (ظهر پنجشنبه ۱۴تیر) نیز ادامه داشت. دلار از کانال ۷۹۰۰ تومان پایین‌تر آمده و سکه نیز به پیروی از دلار در مسیر کاهشی است. آیا این روند ادامه خواهد یافت؟ صاحبنظران اقتصادی اعتقاد دارند که دولت با توجه به تهدیدات پیش‌رو نباید دنبال کاهش قابل‌توجه نرخ دلار باشد بلکه فوری‌ترین سیاست‌گذاری آن است که مانع نوسان بیش از ۱۰درصد در بازار دلار شود.

این صاحبنظران معتقدند نرخی که دولت بتواند با سیاستگذاری صحیح تا پایان سال جاری از آن دفاع کند همین نرخ‌های فعلی (با نوسانی حداکثر معادل نرخ تورم) است و اصرار غیرموجه به کاهش نرخ، ممکن است نوسان و آشفتگی شدید در آینده را به دنبال داشته باشد.

سیاستگذاری صحیحی که بتواند این اهداف را محقق کند شامل ۱-عدم دخالت دولت در کشف نرخ بازار دوم ۲-مجاز دانستن همه صادر‌کنندگان به عرضه ارز صادراتی در بازار دوم برای تقویت عرضه در این بازار و ۳-محدودسازی شدید تخصیص دلار ۴۲۰۰ تومانی به کالاهای اساسی و‌ عرضه مابقی دلارهای نفتی به نرخ کشف شده در بازار دوم است.

چنانچه دولت سه شرط فوق را رعایت نکند ثبات فعلی در بازار ارز کوتاه‌مدت خواهد بود و امکان دفاع از ثبات ارزی در برابر هیولای نقدینگی به شدت محدود خواهد شد. اما چنانچه این سه شرط رعایت شود قدرت فشارهای تحریمی روی بازار ارز (جز در محدوده تورم) به شدت کاهش خواهد یافت و طبیعی است که سفته‌بازی ارزی حول نرخ تورم توجیه اقتصادی ندارد.