با حکم معاون رییس سازمان در امور سیما مدیران شبکه های یک و پنج سیما منصوب شدند.

 مرتضی میرباقری معاون سیما، با صدور احکامی مجید زین العابدین به عنوان مدیر شبکه یک و جواد رمضان نژاد را به سمت مدیر شبکه پنج سیما منصوب کرد.