سرهنگ رضا گودرزی افزود: این بارترافیکی در خط جنوبی جاده کرج -چالوس درمحدوده میدان امیرکبیر تا سدکرج سنگین و بقیه مسیر نیمه سنگین است. 

وی اضافه کرد: ترافیک در خط شمالی آزادراه تهران - کرج ازمحدوده آفتاب البرز تا پل فردیس و در آزادراه کرج - قزوین ازمحدوده پل دفردیس تا پل حصارک سنگین گزارش شده است. 

گودرزی خاطرنشان کرد که اکنون ترافیک در خط جنوبی آزادراه تهران - کرج - قزوین پرحجم و روان است.

وی درخصوص اعمال محدودیت ترافیکی درروزجمعه درجاده کرج -چالوس گفت: تردد وسیله نقلیه ازساعت ۱۴روز جمعه ۱۵تیرماه جاری تا ساعت ۲۴همان روز ازمیدان امیرکبیر به سمت مرزن آباد ممنوع است.

وی بیان کرد: همچنین تردد وسیله نقلیه از ساعت ۱۷روز جمعه ۱۵تیرماه از مرزن آباد به سمت کرج یک طرفه شده و تا تخلیه بارترافیکی ادامه دارد.

وی یادآور شد: ماموران پلیس راه برای پیشگیری از حوادث احتمالی و ترافیک مستقر شده اند. 

استان البرز دارای یک هزار و ۴۵۰ کیلومتر آزاد راه، بزرگراه، راه اصلی و فرعی است که ۱۸ درصد ترافیک جاده ای کشور مربوط به راه های این استان است.