براساس بخشنامه استانداری تهران، فعالیت ادارات در شهر تهران از شنبه ۱۶ تیرماه تا پایان همین ماه از ساعت ۶ تا ۱۴ و در شهرستان ها از ساعت ۶:۳۰ تا ۱۳:۳۰ خواهد بود.

گزارش روز پنجشنبه شرکت اتوبوسرانی تهران حاکیست: فعالیت خطوط ده گانه تندرو شهر تهران مانند گذشته به صورت شبانه روزی است و خدمت رسانی به شهروندان منطبق با ساعت جدید آغاز فعالیت ادارات، در ابتدای صبح با ظرفیت کامل و سرفاصله کم انجام می شود.

در بخشنامه‌ این شرکت آمده است: این تغییر زمان فعالیت به منظور ارائه خدمات مناسب حمل و نقلی به شهروندان، کارکنان ادارات، سازمان ها و شرکتها انجام شده است.

شرکت مترو نیز اعلام کرده بود که فعالیت قطارها از ساعت ۵ صبح شروع می شود و تا ۲۲:۳۰ ادامه خواهد داشت؛ ضمن اینکه سرفاصله حرکت قطارها نیز براساس پیک مراجعه جمعیت، منطبق با ساعت اداری جدید تنظیم می شود.

تغییر ساعت کاری ادارات به منظور کاهش مصرف انرژی و جلوگیری از خاموشی برق انجام شده است.