حجت الاسلام مصطفی پور محمدی  در دومین کنگره سراسری جامعه جوانان متحد اسلامی گفت: نکته ای که باید به صورت جدی در شرایط فعلی بررسی کرد  این است که جریان سلطه و استکبار علیه نیروهای موحد و حق طلب ظلم ستیز و انقلابی انجام دادند، موجب شد که پرچم این جریان ظلم ستیز در اختیار جمهوری اسلامی و در اهتزاز قرار گیرد.

پور محمدی گفت:این در گیری برای جامعه جهانی یک فرصت و برای جمهوری اسلامی یک امتیاز برای انجام رسالت است.

وی گفت:سیر انسان گرایی گسسته از خدا و حاکمیت زور و سرمایه جهان را در بر گرفته و فضای جهانی در سیطره این فضای قهقرایی است.

وی در تشریح دستاورد مبارزه با اسراییل و دفاع از فلسطین گفت: این جهت گیری و موضع ایران با حرکت هوشمندانه امام خمینی رسما از دهه ۴۰ آغاز شد و جمهوری اسلامی در ۴۰ سال گذشته پرچم دار حق طلبی و ایستادگی در برابر جریان های سلطه است.

پورمحمدی گفت: برخی این سوال را می پرسند که ما این همه در برابر اسرائیل ایستادگی کردیم و به اهل تسنن کمک کردیم چه شده؟ شما به دوران تشکیل تاسیس رژیم صهیونیستی نگاه کنید، ۱۹۴۷ پس از پایان جنگ جهانی دوم تا ۱۹۸۲ که اسرائیل به لبنان حمله می کند و فاجعه صبرا و شتیلا را رقم می زند.

دبیرکل جامعه روحانیت مبارز افزود: هر جنگی که اسرائیل تا زمانی انجام می داد همه را برنده می شد و کسی جلو دار آن نبود، هر حرکتی اتفاق می افتاد به نفع اسرائیل بود و او بود که به عنوان قدرتی در منطقه به پشتوانه غرب می تاخت، اما پس از انقلاب اسلامی سیر صعودی قدرت یابی اسرائیل نزولی می شود و الان می بینید که پس از ۷۶ سال از تشکیل رژیم صهیونیستی نمودار صعود قدرت اسرائیل فروکش کرده و دیگر حرفی از تشکیل دولت بزرگ و شعار نیل تا فرات را مطرح نمی کند، بلکه به فکر تامین امنیت خود هست و با نسلی از مبارزان جوان فلسطینی مواجه است.

پور محمدی با اشاره به تلاش غرب برای سلطه بر جهان اسلام گفت: تمام غرب و کفر ایستاد تا سلطه بر جهان اسلام کامل شود اما این جمهوری اسلامی بود که به فریاد اسلام رسید. این جمهوری اسلامی است که ارزش های اسلامی را حفظ کرده است.

دبیرکل جامعه روحانیت مبارز اظهار داشت: یک عده کودک کش در پاریس جمع شدند، این امر نشان دهنده دست خالی بودن و نکبت دشمن است که ناچار است به این افراد متوسل شود؛ منافقین در جمهوری اسلامی منفورترین مجموعه ای هستند که تاریخ به خود دیده است.

پور محمدی ادامه داد: ما در دو ماموریت در سال های ۷۴، ۷۵،۷۶ برای بحث مرز و اسرا به عراق رفت و آمد داشتیم، من مجبور به دیدار با رییس جمهور عراق، صدام شدم که این دو دیدار روی هم ۴ ساعت طول کشید که طولانی ترین دیدار شد و مباحث داغی مطرح شد.

پورمحمدی افزود: صدام در بحثی گفت، جماعت رجوی که شما نگرانید چه کسانی هستند را بیرون می اندازیم؛ یعنی از دستمال توالت در عراق پست تر بودند.

وی گفت: آن وقت در زمان جنگ این گروه مفلوک ایادی این رژیم سفاک بودند، امروز غرب به آنها متوسل شده یعنی دستش خالی است و هیچ ندارد.

دبیرکل جامعه روحانیت مبارز اظهار داشت: جریان معارض جمهوری اسلامی به نکبت ترین گروه پیوند خوردند منافقین پیشگامان داعش در ایران هستند جهاد نکاح داعش همان تحول ایدیولوژیک منافقین است بازی هایشان هم مثل هم است‌.

وی با تاکید بر اینکه امروز جمهوری اسلامی در مسایل جهانی نقش افرین است گفت:امریکا در منطقه زمین گیر شده است امریکا در حال افول است و موج پرخاشگری علیه امریکا در حال گسترش است.

وی با اشاره به تشکیل جامعه جوانان متحد اسلامی گفت:ما مشکل حزب نداریم، ساختارها و کارکرد های حزبی مان مشکل دارد. نیروی متفکر انقلابی، پای کار، مبارز کم داریم، معلوم نیست با شکل حزبی به اهداف خود برسید.

پورمحمدی ادامه داد: ما نیازمند تحول در ساختارهای سیاسی کشور هستیم به خصوص در میان ما اصولگرایان و همه جریان انقلابی باید تحولی ایجاد شود.

جامعه روحانیت مبارز اظهار کرد:با روحیه جوانان انقلابی این دستاورد در جامعه روحانیت، تحولات اساسی تشکیلاتی را برای تاثیر گذاری روحانیت ایجاد کرده ایم.

وی با تاکید براینکه باید تشکل های حزبی نوسازی شوند و ما از خودمان آغاز کرده ایم گفت: در جامعه روحانیت مبارز برای تحولات اساسی و تاثیر گذاری روحانیت و همراهی بامردم در همه عرصه ها تشکیلاتی را ایجاد کردیم، زیرا ضروری است تشکل های اصولگرا بازسازی شوند و ما از خودمان شروع کردیم.

وی در پایان از مواضع انقلابی رییس جمهور قدر دانی کرد و گفت:از کسانی نیز که از مواضع آقای روحانی حمایت کردند تشکر می کنیم؛ این مسیر همدلی باید ادامه پیدا کند.