معاون امنیتی و انتظامی استانداری سیستان و بلوچستان ادامه داد: مولوی "عبدالشکور کرد" از روحانیون اهل سنت و کارمند شبکه بهداشت خاش بود که در ارتباط با قتل او کارآگاهان پلیس به یک نفر مظنون شده‌اند. وی با اشاره به اینکه سرمنشا قتل مولوی کرد اختلافات طایفه‌ای بوده است تصریح کرد: حدود چند سال قبل طایفه مقتول با طایفه ای دیگر درگیر می‌شوند و از طایفه مقابل افرادی به قتل می‌رسند به همین دلیل و با توجه به تهدیداتی که مقتول شده بوده می‌توان گفت اتفاق امروز طایفه‌ای است.

معاون امنیتی و انتظامی استانداری سیستان و بلوچستان ادامه داد: مولوی "عبدالشکور کرد" از روحانیون اهل سنت و کارمند شبکه بهداشت خاش بود که در ارتباط با قتل او کارآگاهان پلیس به یک نفر مظنون شده‌اند.

وی با اشاره به اینکه سرمنشا قتل مولوی کرد اختلافات طایفه‌ای بوده است تصریح کرد: حدود چند سال قبل طایفه مقتول با طایفه ای دیگر درگیر می‌شوند و از طایفه مقابل افرادی به قتل می‌رسند به همین دلیل و با توجه به تهدیداتی که مقتول شده بوده می‌توان گفت اتفاق امروز طایفه‌ای است.