در حالی که ساعاتی قبل علی نظر محمدی به عنوان سرمربی سپیدرودانتخاب شد، مدیرعامل این تیم استعفا داد.

محمد رفیعی در اعتراض به بیانیه اخیر اداره کل مبنی بر ادامه فعالیت محمد نوین و مخالفت هیات فوتبال با مالکیت تن‌زادهاستعفا کرد.