هیات اجرایی فدراسیون جهانی وزنه برداری میزبانان مسابقات قهرمانی نوجوانان و جوانان را در سال  ۲۰۲۰ مشخص کردند.

به این ترتیب، مسابقات قهرمانی نوجوانان جهان در لیما پرو برگزار می شود و مسابقات قهرمانی جوانان جهان نیز در مصر برگزار خواهد شد.

همچنین مسابقات قهرمانی نوجوانان جهان ۲۰۱۹ هم که قرار بود در آناهیم آمریکا برگزار شود تغییر مکان داد و به لاس وگاس آمریکا منتقل شد.

از سویی دیگر قرار شد شرکت zkc تجهیزات وزنه برداری در المپیک ۲۰۲۰ را تامین کند.

جلسه هیات اجرایی فدراسیون جهانی وزنه برداری در تاشکند ازبکستان برگزار شد.