مایکل پمپئو روز پنج شنبه در پیام خود افزود: ونزوئلا در دوران حیاتی خود در تاریخ ایستاده است. شما حتی در مواجهه با یک رژیم دیکتاتوری، همچنان به احیای ایده های آزادی و برابری که ونزوئلا بر آن تاسیس شد، ادامه می دهید. 

وزیر خارجه آمریکا ادامه داد: ما از مبارزه شما برای ایجاد یک آینده ای که بتوانید آزادانه رهبران خود را انتخاب و اقتصاد پررونق ونزوئلا را بازسازی کنید، حمایت می کنیم.

پمپئو اضافه کرد: ایالات متحده با مردم ونزوئلا ایستاده است. ما با شرکای منطقه ای و بین المللی همکاری خواهیم کرد تا به شما در دستیابی به آینده ای آرام، دمکراتیک و موفقی که سزاوار آنید، کمک کنیم.