ارتش سوریه در این عملیات همچنین توانست روستاهای زیادی از جمله روستای صماد، سمج، ارض الأطرش، طیسیا، خربة قولوه، ابوقطونه، المشافی، أبو رأس، السماقیات، العمان، ندی و مقتله را آزاد کند.

همچنین ارتش سوریه در ادامه پیشروی های خود به سمت روستای المتاعه و گذرگاه مرزی نصیب در نزدیکی مرزهای اردن حرکت کرد.

این پاسگاه های مرزی در استان درعا و در مرزهای اردن با سوریه قرار دارد.

دیدبان حقوق بشر سوریه وابسته به مخالفان دولت این کشور نیز امروز گزارش داد ارتش سوریه ۶۰ درصد استان درعا را به کنترل خود درآورده است.