مسابقات دوومیدانی انتخابی المپیک نوجوانان تایلند برای نمایندگان ایران با سه مدال و سه سهمیه المپیک نوجوانان آرژانتین همراه بود. محمدرضا رحمانی در پرتاب دیسک و حمیدرضا کیا در پرش سه گام به مدال نقره و مهدی رضایی در دوی ۱۰۰ متر به مدال برنز رسیدند. این سه ورزشکار جواز حضور در رقابتهای المپیک نوجوانان آرژانتین را کسب کردند. در این مسابقات حمیدرضا کیا رکورد ملی پرش سه گام ایران را هم شکست.

 

نتایج نمایندگان ایران در روز دوم این مسابقات به شرح زیر است.


* نتیجه پرش ارتفاع:

حسین بیزار در ماده پرش ارتفاع با رکورد ۱.۹۵ متر مشترکا با دونده ترکمنستانی در جایگاه هشتم ایستاد. سید محسن حسینی، دیگر ملی پوش دوومیدانی ایران نیز با همین رکورد ۱.۹۵ متر یازدهم شد.

* نتیجه ۸۰۰ متر:

در ماده دوی ۸۰۰ متر سبحان احمدی با هشت  دونده دیگر رقابت کرد. او با ثبت زمان ۲:۰۵.۵۳ دقیقه در جایگاه هشتم قرار گرفت. دونده هندی با زمان ۱:۵۰.۹۳ دقیقه قهرمان، دیگر دونده هندی با رکورد ۱:۵۱.۱۳ دقیقه نایب قهرمان و دونده ای اردنی نیز با رکورد ۱:۵۲.۱۰ دقیقه به مقام سوم رسید.
در همین ماده لیلا جوانمرد، نماینده دو و میدانی ایران در بخش دختران با  چهار دونده دیگر رقابت کرد و با ثبت زمان ۲:۲۸.۰۵ دقیقه به مقام پنجمی رسید.
دونده ژاپنی با رکورد ۲:۰۸.۲۸ دقیقه قهرمان شد، ورزشکاری از هند با زمان ۲:۰۸.۸۶ دقیقه نایب قهرمان و دونده کره ای با رکورد ۲:۱۴.۷۴ دقیقه به عنوان سومی رسید.

* پرش سه گام:

سیدمبین مداحی، ورزشکار ایران در ماده پرش سه گام با رکورد ۱۴.۴۵ متر در جایگاه دهم ایستاد.  
ورزشکاری از کشور کره با رکورد ۱۵.۷۶ متر قهرمان شد و پرنده از چین با رکورد ۱۵.۶۱ متر سوم شد.
پیش از این حمیدرضا کیا نیز در این ماده با ثبت رکورد ۱۵.۶۸ متر، ضمن کسب عنوان نایب قهرمانی و سهمیه حضور در بازیهای المپیک نوجوانان آرژانتین، رکورد ملی پرش سه گام نوجوانان ایران را شکست. او پیش از این با رکورد ۱۵.۰۲ رکورددار این ماده بود.

* نتایج کلی نمایندگان ایران در این رقابتها به شرح زیر است:

پرتاب دیسک: محمدرضا رحمانی - مدال نقره - سهمیه المپیک نوجوانان
۱۰۰ متر: مهدی رضایی - مدال برنز - سهمیه المپیک نوجوانان
پرش سه گام: حمیدرضا کیا - مدال نقره - سهمیه المپیک نوجوانان
پرش سه گام: مبین مداحی - دهم
پرتاب نیزه: فتحی گنجی - چهارم
دوی ۱۵۰۰ متر دختران: تکتم دستاربندان - نهم
دوی ۸۰۰ متر دختران: لیلا چوانمرد - پنجم
دوی ۸۰۰ متر: سبحان احمدی - هشتم
پرش ارتفاع: سید محسن حسینی - یازدهم
پرش ارتفاع: حسین بیزار - هشتم