آنتونیو گوترش در نامه خود به نشست روز پنج شنبه شورای امنیت سازمان ملل متحد که درباره خاورمیانه و یمن برگزار شد، افزود: هفتمین گزارش ماهانه مدیر کل سازمان منع سلاح های شیمیایی (OPCW) را مطابق با بند ۱۲ قطعنامه ۲۱۱۸ (۲۰۱۳) شورای امنیت برای دوره ۲۴ ماه مه(سوم خرداد) تا ۲۲ ژوئن ۲۰۱۸ (یک تیر) تقدیم می کنم.

وی ادامه داد: انهدام دو تاسیسات باقی مانده از ۲۷ تاسیسات تولید این سلاح ها که از سوی جمهوری عربی سوریه اعلام شده بود، در حال انجام است که یکی از آنها نابود شده هرچند هنوز تخریب کامل آن مورد تایید دبیرخانه فنی سازمان منع سلاح شیمیایی قرار نگرفته است.

دبیرکل سازمان ملل متحد با استقبال از اتمام ترتیبات مورد نیاز برای تخریب تاسیسات باقی مانده، از دولت سوریه خواست با گسترش همکاری های خود با سازمان منع سلاح شیمیایی به نامه ۱۰ آوریل این سازمان هم پاسخ دهد. 

گوترش با بیان اینکه ماموریت تحقیق در مورد اتهام ۷ آوریل ۲۰۱۸ مبنی بر استفاده از سلاح های شیمیایی در دوما ادامه دارد، اضافه کرد: بازرسان همچنان به بررسی تمام اطلاعات موجود درباره اتهامات مربوط به استفاده از سلاح شیمیایی در این منطقه و جمهوری سوریه ادامه می دهند.

وی تاکید کرد: استفاده از سلاح های شیمیایی توسط هر طرفی از درگیری ها، بدون توجیه و کاملا ناپذیرفتنی است و کسانی که مسئول این اعمال هستند، باید پاسخگو باشند.

دبیرکل سازمان ملل متحد در حالی از ادامه تحقیق درباره استفاده از سلاح شیمیایی در دومای سوریه سخن گفت که آمریکا، انگلیس و فرانسه بر مبنای اطلاعات سازمان های جاسوسی خود که تایید کرده بودند دولت سوریه به حملات شیمیایی دست زده است، در ۱۴ آوریل (۲۵ فروردین) در اقدامی یکجانبه و خلاف مقررات بین المللی به تاسیسات این کشور حمله موشکی کردند.