علی رضا رشیدیان در جمع خبرنگاران اظهار داشت: از این میزان ۲ هزار و ۱۴۲ میلیارد تومان در قالب اعتبارات استانی و ۳۵۲ میلیارد تومان هم از محل اعتبارات صندوق توسعه ملی است که در مجموع ۲ هزار و ۴۹۴ میلیارد  تومان است.

 وی عنوان کرد : از این میزان ۴ طرح و پروژه در حوزه کشاروزی با ۲۶۲ میلیارد تومان اعتبار استانی و ۲۱۰ میلیارد تومان از محل صندوق توسعه ملی، ۷ طرح در حوزه منابع آب با ۲۷۷ میلیارد تومان اعتبار استانی و ۱۴۲میلیارد تومان از محل صندوق توسعه ملی و یک پروژه هم در بخش صنعت با ۳۷ میلیارد تومان و در حوزه آموزش و پرورش هم پروژه با ۲۰ میلیارد تومان است.

رشیدیان عنوان کرد : در بخش های عمران و شهرسازی شهری و روستایی نیز ۲ طرح با ۴۱۰ میلیارد تومان اعتبار، آموزش عالی ۳ طرح با ۱۵ میلیارد تومان، ۱۰ طرح بهداشتی با ۲۴۲ میلیارد تومان، ۸ پروژه حوزه ورزش و جوانان با ۸۹ میلیارد تومان از دیگر پروژه ها و مصوبات سفر استانی رئیس جمهوری به خراسان رضوی است که ابلاغ شده است.

وی با قدردانی از توجه رئیس جمهور برای پروژه‌های جاده‌ای استان که نقش مهمی در ایمنی تردد، ترانزیت و دسترسی‌ها دارد، افزود: در این راستا ۱۰ پروژه حمل و نقلی با ۶۵۷ میلیارد تومان هم از مصوبات ابلاغی سفر است. ۱۲ طرح حوزه فرهنگ و گردشگری با اعتباری ۱۳۳ میلیارد تومانی هم بخشی از این مصوبات است.

رشیدیان افزود: این مجموعه مصوبات با حجم اعتبار یاد شده قرار است طی سه سال به استان تخصیص یابد که از این میزان حدود ۸۸۷ میلیارد تومان آن امسال ، ۸۳۹ میلیارد تومان در سال آینده و ۴۱۶ میلیارد تومان در سال ۹۹ تخصیص می یابد که می تواند آثار تحولی ارزشمندی در استان در پی داشته باشد.