در ابلاغیه بانک مرکزی به بانک ها ساعت کار بانک‌ها مطابق با زمان تعیین شده در بخشنامه استانداری تهران، ۶ صبح تا ۱۴ بعد از ظهر است.

طبق بخشنامه بانک مرکزی ساعت کار جدید بانک‌ها تا پایان تیر ماه امسال اعمال می‌شود.

 

بانک ها از 6 صبح آغاز بکار می کنند