تایم لپسی جذاب و متفاوت از نحوه باز کردن موتور یک هواپیما تولید و منتشر شده است که در ادامه می‌توانید آن را مشاهده کنید.