اسپوتنیک نوشت، مقامات محلی ولایت سرپل افغانستان اعلام کردند که طالبان ۴ قاضی و کارمند دادگاه این ولایت را ربوده اند و تاکنون از سرنوشت افراد ربوده شده خبری در دست نیست.

این در حالیست که اوایل همین هفته، گروه طالبان  ۴ کارمند اداره ثبت احوال  ولایت «تخار» را نیز ربوده است و تاکنون از سرنوشت آنها خبری در دست نیست.