در ادامه این مطلب آمده است: ایران با فشار روسیه از سوریه خارج نمی شود؛ چرا که گسترش نفوذ آن در سوریه، لبنان و عراق، به دلیل ضعف نیروهای داخلی در این کشورها و فساد منتشر شده در این مناطق صورت گرفته است؛ علاوه بر اینکه به دلیل سیاست آمریکا در دوران اوباما و نبود یک مقابله عربی قدرتمند، این نفوذ، افزایش یافته است.

در نشست هلسینکی، پوتین احتمالا در مورد خروج ایرانی ها از سوریه تعهد می دهد، اما نمی تواند چنین کند. در مقابل، ترامپ حضور نیروهای روسیه در منطقه را به رسمیت می شناسد و بقای اسد را قبول می کند. ترامپ توجهی به شرایط داخلی سوریه ندارد و ماندن یا رفتن اسد برای او بی اهمیت است. رئیس جمهور آمریکا قانع شده است که اسد پیروز شده و واگذاری جنوب به نظام اسد، برای ترامپ مهم نیست؛ چرا که اولویت او خارج کردن نیروهای آمریکا از جنوب سوریه است و می خواهد این نیروها را به کشورشان بازگرداند.

این در حالی است که به نظر می رسد اسرائیل آسوده خاطر است، به این دلیل که از مدتها پیش توافقی با نظام اسد دارد که بر اساس آن، اسرائیل از بقای اسد حمایت می کند. در واقع اسرائیل ترجیح می دهد نظام اسد باقی بماند، تا اینکه یک نظام اسلامی در سوریه روی کار آید که منافع اسرائیلی ها را در معرض خطر قرار دهد.

شاید نشست هلسینکی موفقیت آمیز باشد، از این جهت که روسیه متعهد می شود برای خروج نیروهای ایران از سوریه وارد عمل شود و آمریکا با باقی ماندن اسد حمایت می کند. اما در اینده ای نزدیک شکست این معامله اشکار خواهد شد؛ چرا که ایرانی ها هرگز از سوریه خارج نمی شوند، مگر زمانی که اسد از قدرت کنار رود و ایران با قدرت به حمایت از اسد ادامه دهد.