برپایه بررسی و تحلیل آخرین داده ها و نقشه های پیش یابی هواشناسی، کمینه و بیشینه دمای هوا در روزهای پنجشنبه ۲۵ و ۳۷، جمعه ۲۶ و ۳۹ و شنبه ۲۷ و ۴۱ درجه سانتیگراد اعلام شده است.

هوای استان تهران در اغلب نقاط طی این مدت صاف و کمی ابری، گاهی با وزش باد پیش بینی شده است.

ایستگاه های فیروزکوه با ۱۱ درجه سانتیگراد و ورامین با ۳۹ درجه سانتیگراد به ترتیب کمترین و بیشترین دما را در ۲۴ ساعت گذشته داشته اند.